تماس با ما

 

تلفن  :

۰۲۶-۳۶۳۳۵۴۶۵

۰۲۶-۳۶۳۳۵۴۵۷
تلفن     :

۰۹۱۲۱۶۴۰۷۶۲

۰۹۱۲۶۵۱۹۴۶۱

۰۹۱۲۰۵۶۱۴۱۲

 

 
 

ایمیل : info@poritex.ir

اینستاگرام :  poritex_stone